Wednesday, 7 December 2011

Model

Model dapat diertikan sebagai pengembaran sesuatu sehingga kita menjadi lebih jelas memahaminya. Sebagai contoh, gambaran tiga dimensi (3D) bagi sesuatu objek. Dengan melihat model tersebut kita menjadi lebih mudah untuk memahami bentuk keseluruhan objek tersebut.

Proses membentuk dan membuat model merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian bentuk model tersebut.
Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pereka.

Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap bentuk model yang akan dipersembahkan.

Penampilan model yang kontemporari akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan bentuk-bentuk model yang bersesuaian dengan keadaan semasa.


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


REFLEKSI

Tayangan klip video haiwan zaman purba telah menarik perhatian dan murid-murid berasa seronok. Murid-murid aktif dalam sesi soal jawab selepas tayangan klip video. Selain itu, murid-murid juga bersamangat semasa membuat model haiwan zaman purba. Hasil pembelajaran hari ini tercapai dan saya berasa puas hati dengan pengajaran hari ini. Walau bagaimanapun, setiap pengajaran mesti ada kelemahannya kerana sebagai manusia kita bukan insan yang sempurna. Gambar dalam slaid powerpoint agar kecil ini telah menyebabkan beberapa orang murid yang duduk di belakang tidak dapat melihat langkah-langkah membuat haiwan zaman purba dengan jelas. Oleh itu, terpaksa saya membimbing mereka satu- persatu. Alat bantu mengajar adalah amat penting, oleh itu saya harus sentiasa memastikan ia dalma keadaan yang sempurna dan baik supaya tidak menganggu proses  pengajaran dan pembelajaran.
LANGKAH-LANGKAH


Hasil kerja dan aktiviti murid

No comments:

Post a Comment