Saturday, 10 December 2011

Dunia Sains Dan Teknologi-Sains Fizikal (2)

rph 2
Lembaran Kerja Sains 2
REFLEKSI


Secara keseluruhan sesi pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Semua murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dengan bimbingan guru. Penggunaan persembahan powerpoint telah menarik perhatian murid. Murid lebih memahami paparan yang ditunjukkan dan senang mengingati.  Namun masih lagi ada  kelemahan yang perlu diperbaiki dalam pengajaran dan pembelajaran tersebut.  Kawalan kelas saya agak gagal hari ini, terdapat beberapa murid melakukan kebisingan semasa menjalankan aktiviti kumpulan. Mereka telah mengganggukan pembelajaran murid lain. Untuk menyelesai masalah ini saya akan memberi arahan yang jelas dan tegas supaya murid-murid memahami dan mengikuti arahan yang diberikan dengan berdisiplin.


rph 3

Lembaran Kerja Sains 3

REFLEKSISecara keseluruhan sesi pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar, pengajaran pada hari ini dijalankan seperti yang dirancang.  Semua murid telah menyempurnakan latihan dan tugasan yang diberi. Hari ini saya telah menggunakan alat-alat bantu mengajar yang berwarna-warni. Saya dapati murid-murid saya aktif melibatkan diri  seronok dan dapat memberi respon yang baik dengan menjawab soalan-soalan yang saya kemukakan. Namun begitu, saya dapati saya masih lemah dalam beberapa kemahiran pengajaran dan perlu diperbaiki. Saya menghadapi masalah dalam pengurusan masa. Masa yang ditetapkan dalam setiap langkah tidak dapat diikuti oleh saya. Saya juga tidak mempunyai masa untuk membincangkan jawapan bagi lembaran kerja. Aktiviti kumpulan telah mengambil lebih masa dari yang ditetapkan.
Untuk mempertingkatkan kualiti pengajaran, saya harus berhati-hati semasa menetapkan masa untuk setiap langkah supaya masa mecukupi dan perbincangan jawapan lembaran kerja dapat dijalankan. Pengurusan masa yang baik akan membawa satu sesi pengajaran dan pengajaran yang berkesan. Oleh itu, saya harus memperbanyakkan membawa buku yang berkaitan pengajaran untuk meningkatkan lagi berkesanan pengajaran saya.


rph 4

Lembaran Kerja Sains 4


REFLEKSI


Dalam pengajaran hari ini, saya masih menggunakan persembahan powerpoint dan menjalankan aktiviti kumpulan. Dalam pengajaran saya telah  menunjukkan kelembutan dan sifat penyayang apabila mengajar murid-murid ini kerana sekiranya saya terlalu tegas, mereka akan ketakutan dan tidak dapat fokus terhadap pelajaran mereka. dan mereka akan berminat terhadap pengajaran dan pembelajaran saya. 
Terdapat beberapa orang murid kurang menumpukan perhatian semasa penyangan slaid powerpoint. Ini kerana saya menggunakan kaedah ini berturut-turut dan murid sudah berasa bosan. Saya harus mempertingkatkan lagi kerana ianya banyak membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Animasi harus ditambahkan dalam slaid powerpoint dan bunyi bersesuaian harus ditambahkan. Selain itu, teknik pengajaran hjuga harus dipelbagaikan. Seperti saya boleh menggunakan nyanyian dalam set induksi untuk menarikan perhatian murid-murid untuk mengikuti pelajaran. Ganjaran atau pujian harus selalu diberikan kepada murid-murid. Dengan ini murid akan berasa sendiri dihargai atau dihormati maka mereka akan menjadi budak yang baik dan berdisplin dalam sesi pembelajaran.

Thursday, 8 December 2011

Dunia Sains Dan Teknologi-Sains Fizikal

 Topik: Mata untuk melihat* RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (1)
 Mata Pelajaran              : Dunia Sains Dan Teknologi-Sains Fizikal
Kelas                             : Tahun 1 Balsam
Bidang  Pelajaran         : Mata untuk melihat
Objektif pembelajaran  : Mengaplikasikan Pengetahuan tentang Pelbagai Warna
Hasil Pembelajaran      : Di akhir sesi pembelajaran ini, murid-murid dapat:
A:         Menguasai isi kandungan pelajaran
 • Mengenal pasti warna iaitu hitam, putih, biru, merah, hijau, kuning, ungu dan jingga.
 • Menaakul kepentingan warna dalam kehidupan secara lisan
 • Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

B:         Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir
 • Memerhati
 • Mengelaskan
 • Berkomunikasi
 • Mengguna dan mengendalikan peralatan sains dengan betul
 • Membandingkan dan  Membezakan

C:         Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni

 • Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.
 • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.

Konsep/prinsip/hukum/teori:     
            Fungsi mata
a.     Mengaplikasi pengetahuan tentang  pelbagai warna
b.    Mengenalpasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria penglihatan.
c.     Mengenalpasti warna iaitu hitam,putih,biru,merah,hijau,kuning,ungu dan jingga

Bahan,peralatan,sumber:
Bahan maujud,lampiran,lembaran kerja,nota di slaid powerpoint

Langkah berjaga-jaga:
Sentiasa memastikan setiap bahan dan aktiviti dijalankan di bawah  pengawasan yang menjamin keselamatan  proses p &  p.

Pengetahuan sedia ada:
 Murid mempunyai;
 • Pengetahuan tentang nama warna
 • Pengetahuan tentang tubuh badan sendiri
 • Pemahaman Bahasa Malaysia
     


Aktiviti Pengajaran
Dan Pembelajaran
Nota
Fasa
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Permulaan/
Mencungkil idea
(10 Minit)

- Guru memberi arahan kepada  murid supaya menutup mata masing-masing.

- Contoh soalan: 
Adakah kamu boleh melihat objek   di sekeliling kamu?

- Kamu melihat objek-objek tersebut   menggunakan apa?


- Murid menjawab soalan .
Jawapan murid :
Cth: Tidak,kurang jelas.


Jawapan murid:
Cth: Mata

Strategi/ teknik:Penyoalan seluruh kelas
KBBT: Meramal,berfikir

Penstukturan idea/semula
(20 minit)

Guru mengajukan persoalan;

- Contoh soalan:
Berdasarkan pemerhatian kamu,  nyatakan objek yang dilihat.
Perkaitan warna.

- Guru menyoal murid:

-Apakah warna baju guru yang dipakai oleh guru matematik kamu?

-Apakah warna yang disukai oleh kamu?

-Jika kamu bukan seorang manusia, apakah objek yang kamu pilih?

-Cuba gambarkan kamu seekor rama-rama, nyatakan warna-warna kamu.


-Murid melihat di sekeliling mereka dan menyebut apa yang dilihat.

Jawapan murid :
Cth: meja,kerusi,pokok,padang dan lain-lain.


Menyatakan warna objek.
Jawapan murid:


Cth : biru


Cth: hijau,merah dan lain-lain.Cth: buah,bunga dan lain-lain.Cth: berwarna-warni seperti kuning,putih,ungu dan lain-lain.


Strategi/Teknik:
Pemerhatian


Sumber pengajaran:
Slaid Powerpoint (Lampiran 1).
kertas soalan (Lampiran 2)Sikap saintifik dan nilai murni:
Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

Aplikasi Idea
(20 Minit)

- Murid dan guru bersoaljawab tentang warna-warna yang terdapat pada:

i. Bendera Malaysia

ii. lampu isyarat

iii. matahari

iv.warna pakaian guru

- Murid menyatakan warna objek yang terdapat di sekeliling mereka. Hitam, putih,biru,merah,hijau,kuning,
ungu,dan jingga.

Jawapan murid :
Cth:Putih,merah,biru dan kuning.


Cth:merah,hijau

Cth:jingga,kuning

Cth:ungu

Strategi/Teknik :
KBBT -
Mengelas,
Soal jawab dan perbincangan.
Sumber pengajaran:
(Lembaran kerja 1, 2,3 )

Sikap saintifik dan nilai murni:
Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.

Refleksi/
Penutup
(10 Minit)


-Guru menyuruh murid menyatakan kepentingan warna dalam kehidupan.

-Guru memberikan lampiran 1.0

- Murid menyatakan kepentingan warna dalam kehidupan.
Contoh: lampu isyarat.


- Murid mewarnakan gambar lampu isyarat dengan betul mengikut urutan.

Strategi:
Penyoalan seluruh kelas
KBBT:Membuat kesimpulan
Sumber pengajaran:
Lampiran 1.0,Slaid pp
Lembaran kerjaREFLEKSILEMBARAN KERJA

Wednesday, 7 December 2011

Mobail


Mobail merupakan sejenis arca di mana pengarca mencari satu konsep baru untuk mengapungkan atau menggunakan ruang atas udara sebagai kaedah menampilkan dalam peragaan arca yang diterima sebagai karya seni.
Konsep mobail dikaitkan dengan objek apungan di udara tetapi mempunyai konsep simetri yang menarik.
M
obail dipelopori oleh Alexander Calder (1898-1976) iaitu seorang pengarca dan jurutera Amerika Syarikat. Simetri mobail boleh bersifat tulen atau tidak tulen.

Alat dan Bahan

Alat dan bahan mempengaruhi bentuk mobail. Bagaimanapun apungan yang baik berkaitan dengan bahan yang ringan, tipis dan tahan lama.
Cantuman komponen mobail  dibuat secara pateri/ kimpalan, gam plastik, skrew, jahitan dan tanggam..

Kemasan mobail boleh dilakukan dengan menyapukan bahan penyudah seperti syelek, varnish, cat kilat atau emulsi.MUZIK DI DALAM AIR

Rancangan Pengajaran Harian : Mobail

MATAPELAJARAN             :           PENDIDIKAN SENI VISUAL

BIDANG                              :           Membentuk dan Membuat Binaan

AKTIVITI                               :           Mobail

TEMA                                  :           Ikan

TAJUK                                 :           Akuarium Di Udara 

OBJEKTIF                            :           Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid
dapat:

Objektif Kognitif                :           Mengetahui bahawa imbangan adalah penting
dalam penghasilan mobail ikan.

Objektif Psikomotor          :           Mengaplikasikan teknik melukis, menggunting,
mewarna, mengikat dan menggantung yang betul.

Objektif Afektif                  :           Menghargai haiwan dan mencintai alam sekitar

PENERAPAN NILAI             :           Sayang kepada haiwan,  cinta kepada alam sekitar

KBKK                                   :           Menghubungkaitkan, Menjana Idea

KEMAHIRAN SEDIA ADA  :           Murid telah mempelajari teknik-teknik melukis dan
mewarna.

MASA
PERKARA
CATATAN

3 minit

Set Induksi
Guru memainkan muzik berunsur bunyi dalam air dengan pemain DVD.
Murid mendengar dan membuat analisa terhadap muzik yang dimainkan.
Guru mengendalikan sesi soal jawab:
 1. Di manakah rasanya kamu berada ketika mendengar muzik ini?
(Saya berasa seolah-olah berada di dalam air atau akuarium)
 1. Apakah perasaan kamu sewaktu mendengar muzik ini?
(Saya berasa relaks dan tenang)
 1.  Apakah yang kamu dapat bayangkan apabila mendengar muzik ini?
(Beberapa ekor ikan sedang berenang di dalam akuarium)
 1. Adakah kamu suka dengan keadaan begini? Mengapa?
(Suka. Sebab saya suka keadaan dalam air)
Guru memberitahu murid bahawa mereka akan menghasilkan sesuatu yang umpama akuarium terapung di udara.


ABM:  Pemain DVD
Pendekatan :
Teori Kecerdasan Pelbagai Verbal Linguistik.
Muzikal dan kinestetik

KBKK:
Mensintesis
Menganalisis
Menjana idea
10 minit
10
minit
20
minit

14
minit
Perkembangan
Langkah 1
Guru memberitahu murid bahawa hari ini mereka akan menghasilkan sebuah akuarium yang terapung di udara, iaitu mobail ikan.
Guru membimbing murid meneroka pelbagai bahan yang boleh digunakan untuk menghasilkan mobail.
Murid memberi idea masing-masing.


Langkah 2
Guru menunjukkan contoh-contoh gambar mobail dan cara menghasilkan mobail dengan persembahan Power Point.
(Sila rujuk Lampiran 2)
Murid memerhati dan mendengar penerangan guru.
Guru menegaskan imbangan adalah penting dalam penghasilan mobail ikan dan bentuk mobail mesti menepati tema dan tajuk.

Guru bersoal jawab dengan murid berkenaan prosedur menghasilkan mobail ikan:
 1. Apakah bahan yang perlu kamu sediakan sebelum bermula menghasilkan mobail ini?
 2. Apakah bahagian yang perlu diberi perhatian sewaktu menghasilkan mobail?
 3. Apakah kaitan antara imbangan, harmoni dan warna sewaktu penghasilan mobail ikan ini?
 4. Apakah perasaan kamu sewaktu melihat ikan-ikan yang sepatutnya berenang di dalam air tetapi sekarang berada di udara?

Langkah 3


Guru membimbing murid semasa menghasilkan mobail ikan:
i.                     lukiskan rupa ikan pada kertas tebal
ii.                   guntingkan rupa ikan yang telha dilukis
iii.                  warnakan rupa ikan yang telah dipotong dengan warna poster atau warna air
iv.                lukiskan lakaran gambar ikan dengan pen marker
v.                  ulang langkah (i) hingga (iv) untuk menghasilkan ikan dan warnakan dengan warna yang berlainan
vi.                ikatkan ikan yang telah siap dilukis dengan benang dan ikatkan pula pada lidi
vii.               ikatkan ikan yang lain dengan benang dan ikatkan pula pada lidi hujung lidi yang sama
viii.             ulang langkah (vi) dan (vii) dan gantungkan pada lidi seperti dlaam gambar yang ditunjukkan
i.                     memperagakan hasil origami burung


Langkah 4

Guru menyuruh murid mereka cipta sebuah cerita berpandukan mobail ikan yang dihasilkan.


Murid yang terpilih bercerita di depan murid-murid lain.ABM:  mobail ikan

Pendekatan:
Konstruktivisme
Sumbangsaran

KBKK:
Menjana idea

Penerokaan:
Membanding beza jenis bahan yang sesuai digunakan untuk menghasilkan origami


ABM: gambar slaid

Pendekatan:
MasteriKBKK:
Membanding beza
Mensintesis
MenghubungkaitkanABM:
kertas tebal , gunting, benang, warna poster, pen marker, pensel dan pemadam.

Pendekatan:
Kontektual

KBKK:
Mereka cipta
Menghubungkait
ABM:  Mobail ikanPendekatan:
Kecergasan Pelbagai-
muzikal dan kinestetik

KBKK:
Mereka cipta

3
minit


Penutup
Guru memainkan muzik berunsur bunyi dalam air dan memberitahu murid menggerakkan mobail ikan yang dihasilkan seperti akuarium yang terapung di udara.

Murid memperagakan mobail ikan yang  dihasilkan sambil menggerakkan mobail seperti akuarium yang terapung di udara.

Murid membanding beza “akuarium terapung di udara” sesama sendiri.

KBKK:
Membanding beza
Menghubung kait
Menganalisis


REFLEKSI

Penjelasan langkah-langkah membuat mobail ikan melalui persembahan powerpoint telah menyenangkan pemahaman mereka membuatnya. Murid-murid berasa seronok dan gembira menunjukkan mobail ikan dengan iringan muzik. Namun terdapat beberapa orang murid tidak sempat menyiapkan mobail. Ini bermaksud pengajaran hari ini kurang berjaya. Oleh kerana terdapat banyak langkah yang harus dibuat oleh murid untuk menyiapkan mobail ikan. Aktiviti seni hari ini  amat makan masa kerana murid-murid perlu melukis dan mewarnakan ikan sebelum dijadikan mobail. Untuk pengajaran yang akan datang,  aktiviti seperti ini  harus dijalankan dalam kumpulan. Dengan kerjasama murid-murid hasil sesuatu kerja seni yang rumit akan dapat dibuat pada masa yang ditetapkanLANGKAH-LANGKAH